۱۰
بهمن

تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس مشهد

تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس مشهد

[lbmn_commentscount]

 

تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس

بدین وسیله تفاهم نامه ، ما بین شرکت خدمات رفاهی کارکنان سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری (کارفاه) و هتل آپارتمان آراکس مشهد را به اطلاع می رساند.

 برای مشاهده سایت و عکسهای هتل آپارتمان آراکس کلیک کنید.

 

تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس

تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس

تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس

تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس

تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس

 

 

 

[lbmn_postpagination]
[lbmn_commentscount]

Leave a Comment