اطلاعیه یکسان سازی سهام و سرمایه گذاری ماهانه

بدون دیدگاه

اعضاي محترم شركت تعاوني خدمات رفاهي كاركنان

با سلام. احتراما ، با عنایت به توجه خاص کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصول (43 و 44) قانون اساسی و ساختار پیش بینی شده در برنامه های توسعه در مورد جایگاه تعاونی ها و مستند به ماده 20 قانون تعاون ، تاکید مسئولین و دست اندر کاران محترم سازمان و به منظور یکسان سازی سهام با رعایت و پایبندی به اصول تعاون ، استفاده از مزایای قانونی آن و سایر مقررات در سرمایه گذاریها، اجرای طرحها و پروژه ها و بهره مندی یکسان همه سهامداران  از این فرصت های قانونی در این بخش به استحضار میرساند:

1- با توجه به اینکه شرکت تعاونی در نظر دارد نسبت به ارزیابی چند  طرح از طرحهایی که منجربه عقد  قرارداد بهره برداری می شود     ( ازجمله مجتمع بندر انزلی استان گیلان ، پارکینگ ترانزیت آرادان ، مجتمع تفریحی توریستی قرق و دلند در استان گلستان ، مرکز تهیه و تولید نهال کرج و. . . غیره ) را ارزیابی نماید که پس از آن، سهام به ارزش روز خواهد بود، لذا با توجه به بند 4مصوبه مجمع عمومی 92/8/25 مبنی بر اینکه (پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سهام برای هر عضو پنج سهم مطرح و مصوب گردید) کلیه سهام دارانیکه که کمتر از پنج سهم 300،000 ریالی دارند لازم است حد اکثر تا پایان دیماه سال جاری، نسبت به تکمیل سهام خود تا پنج سهم اقدام و مابه التفاوت آن را به حساب شماره ( 665837533 ) نزد بانک کشاورزی شعبه ازگل به نام شرکت تعاونی خدمات رفاهی واریز و اصل فیش را به تعاونی تحویل نمایند .

ضمنا سیاهه سهامدارانیکه کمتر از پنج سهم دارند به اداره امور مالی در ستاد سازمان و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها اعلام می گردد تا نسبت به کسر ازحقوق و  واریز مابه التفاوت سهام (تا پنج سهم، به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال ) به حساب تعاونی اقدام نمایند. در عین حال کسانیکه تمایل به تکمیل سهام خود ندارند می توانند به اداره امور مالی موضوع را اعلام و برای انصراف از عضویت به تعاونی مراجعه تا اقدام مقتضی به عمل آید.

2-نظر به مصوبه مجمع عمومی سال جاری ( مهر ماه 95 ) شرکت تعاونی خدمات رفاهی، که با سرمایه گذاری ماهانه در طرحها و پروژه های شرکت تعاونی موافقت و هیات مدیره تعاونی نیز در جلسه مورخ 95/07/28 سرمایه گذاری حداقل ماهانه برای هرعضو به مبلغ سیصد هزار (300/000) ريال را تصویب نموده ، لذا خواهشمند است در صورت تمایل مبلغ یاد شده و یا بیشتر ازآن را به حساب شماره (799646034  حساب سرمایه گذاری) نزد بانک کشاورزی شعبه ازگل واریز و فیش واریزی را برای اعمال مبلغ سرمایه گذاری (درحساب هر یک از سرمایه گذاران) هر ماهه تحویل دفتر تعاونی نموده  و یا با هماهنگی امور مالی نسبت به تکمیل فرم کسر از حقوق به امور مالی اختیار لازم را داده تا در این مورد اقدام مقتضی معمول و برای اعمال مبلغ سرمایه گذاری درحساب سرمایه گذاری هر یک از اعضای سرمایه گذار، در لوح فشرده در پایان هرماه به این تعاونی اعلام نمایند .

3- افرادی که تمایل به سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه و طرح ها (سرمایه گذاری یکجا) دارند می توانند با مراجعه به تعاونی اقدام نمایند

هیئت مدیره شرکت تعاونی (کارفاه)

بدون دیدگاه

Leave a Comment