۲۷
شهریور

تفاهمنامه تسهیلات خرید کالا از شرکت شبکه همای

تفاهمنامه تسهیلات خرید کالا از شرکت شبکه همای

[lbmn_commentscount]

احتراما ؛ باستحضارکلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی خدمات رفاهی میرساند؛ پیرو تفاهمنامه تسهیلات خرید کالا از شرکت شبکه همای(ارزش آفرینان ارگ همای)، به منظور استفاده شما سروران طبق تفاهمنامه ذیل قابل بهره برداری میباشد.

تسهیلات خرید کالا با شرکت ارزش آفرینان ارگ همای
تسهیلات خرید کالا با شرکت ارزش آفرینان ارگ همای
تسهیلات خرید کالا با شرکت ارزش آفرینان ارگ همایPage_1
صفحه_۱
تسهیلات خرید کالا با شرکت ارزش آفرینان ارگ همای_Page_2
صفحه_۲
تسهیلات خرید کالا با شرکت ارزش آفرینان ارگ همای_Page_3
صفحه_۳
[lbmn_postpagination]
[lbmn_commentscount]

Leave a Comment