۶
بهمن

تفاهم نامه همکاری و جذب سرمایه گذار در پروژه خانه سفید شهر جدید هشتگرد سال ۱۴۰۰

تفاهم نامه همکاری و جذب سرمایه گذار در پروژه خانه سفید شهر جدید هشتگرد سال ۱۴۰۰

[lbmn_commentscount]
تفاهم نامه با سازنده پروژه هشتگرد 1-1
تفاهم نامه با سازنده پروژه هشتگردصفحه ۱
تفاهم نامه با سازنده پروژه هشتگرد 1-2
تفاهم نامه با سازنده پروژه هشتگردصفحه ۲

———————————————– مشارکت درسرمایه گذاری پروژه هشتگرد

مشارکت درسرمایه گذاری هشتگرد 1-1
مشارکت درسرمایه گذاری پروژه هشتگرد صفحه ۱
مشارکت درسرمایه گذاری هشتگرد 1-2
مشارکت درسرمایه گذاری هشتگرد صفحه ۲

———————————————–


شرح امکانات پروژه مجتمع مسکونی خانه سفید

شرح امکانات پروژه مجتمع مسکونی خانه سفید- منابع طبیعی
شرح امکانات پروژه مجتمع مسکونی خانه سفید- منابع طبیعی

———————————————–مشخصات فنی پروژه

مشخصات فنی 1
مشخصات فنی صفحه ۱
مشخصات فنی 2
مشخصات فنی صفحه ۲
مشخصات فنی 3
مشخصات فنی صفحه ۳
مشخصات فنی 4
مشخصات فنی صفحه ۴

———————————————– نقشه مسیر محل پروژه

مسیر پروژه
نقشه مسیر محل پروژه

———————————————– نقشه شماره ۱

نقشه 1-4
نقشه ۱
نقشه 1-1
نقشه ۱
نقشه 1-2
نقشه ۱
نقشه 1-3
نقشه ۱

———————————————– نقشه شماره ۲

نقشه 2-3
نقشه ۲
نقشه 2-1
نقشه ۲
نقشه 2-2
نقشه ۲

———————————————– نقشه ۳

نقشه 3-3
نقشه ۳
نقشه 3-1
نقشه ۳
نقشه 3-2
نقشه ۳

———————————————– عکس ۱

عکس 1
عکس ۱

———————————————– عکس ۲

عکس 2-1
عکس ۲
عکس 2-2
عکس ۲

———————————————– عکس ۳

عکس 3-1
عکس ۳
عکس 3-2
عکس ۳

———————————————– شرایط پرداخت واحدها با توجه به طبقه استقرار

طبقه اول

طبقه اول
طبقه اول

طبقه دوم

طبقه دوم-2
طبقه دوم-۲

طبقه سوم

طبقه سوم-3
طبقه سوم-۳

طبقه چهارم

طبقه چهام
طبقه چهام

طبقه پنجم

طبقه پنجم
طبقه پنجم

طبقه ششم

طبقه ششم
طبقه ششم

طبقه هفتم

طبقه هفتم
طبقه هفتم

طبقه هشتم

طبقه هشتم
طبقه هشتم

طبقه نهم

طبقه نهم
طبقه نهم

———————————————– فرم ثبت نام پروژه شهر جدید هشتگرد

کارفاه فرم ثبت نام هشتگرد

فرم ثبت نام پروژه شهر جدید هشتگرد

برای دانلود فرم ثبت نام پروژه شهر جدید هشتگرد کلیک کنید

[lbmn_postpagination]
[lbmn_commentscount]

Leave a Comment