نامه سرمایه گذاری ماهانه

بدون دیدگاه

جناب آقاي مهندس كوچ پيده

مدير كل محترم دفتر فناوري اطلاعات و سرپرست امور اداري ، رفاه و پشتيباني

موضوع: سرمايه گذاري ماهانه اعضا- استانها

با سلام

احتراما، نظر به اینکه مجمع عمومی سالانه مورخ 95/07/04 شرکت تعاونی خدمات رفاهی با سرمایه گذاری ماهانه در طرحها و پروژه های شرکت تعاونی موافقت نموده اند و هیات مدیره محترم نیز در جلسه مورخ 95/07/28 سرمایه گذاری حد اقل ماهانه برای هرعضو به مبلغ سیصد هزار (300/000) ريال را تصویب نموده، لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به نحو مقتضی به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها اعلام تا مبلغ یاد شده را به حساب شماره 799646034 ( حساب سرمایه گذاری) نزد بانک کشاورزی شعبه ازگل واریز و لیست واریزی را برای اعمال مبلغ سرمایه گذاری درحساب هر یک از سرمایه گذاران سهامدار در لوح فشرده (برنامه  اکسل ) در پایان هرماه به این تعاونی اعلام نمایند . بدیهی است افرادی که تمایل به سرمایه گذاری بیشتر از رقم یاد شده دارند میتوانند با هماهنگی اداره امور مالی اقدام نمایند و یا کسانی که تمایل به سرمایه گذاری ندارند، میتوانند انصراف خود را به اداره کل امور مالی اعلام نمایند. پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی و سایر همکارانتان کمال تقدیر و تشکر را دارد.

محمدرضا ابراهیمی

مدیرعامل تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Comment