نامه یکسان سازی سهام

بدون دیدگاه

مسئول محترم حوزه نمايندگي ولي فقيه

معاونين محترم رئيس سازمان

رئيس محترم شورايعالي جنگل، مرتع و آبخيزداري

مشاورين محترم رئيس سازمان

فرمانده محترم يگان حفاظت

مديران كل محترم دفاتر ستادي

مديران كل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري استان…

موضوع: يكسان سازي سهام

با سلام

   احتراما ، با عنایت به توجه خاص مسئولین و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصول ( 43و44 ) قانون اساسی و ساخت کاری پیش بینی شده در برنامه های توسعه وجایگاه تعاونی ها و به منظور توانمندسازی سهامداران و تولید ثروت با رعایت عدالت و پایبندی به اصل تعاون و استفاده از مزایای قانون تعاون و سایر مقررات  در سرمایه گذاریها و اجرای طرحها و پروژه ها و بهرمندی یکسان همه سهامداران از این فرصتهای  قانونی ، نظر به اینکه شرکت تعاونی در صدد است  نسبت به ارزیابی چند  طرح از طرحهایی که منجربه عقد  قرارداد بهره برداری می شود( ازجمله طرح بندر انزلی)  را ارزیابی نماید و واگذاری و تکمیل سهام پس از ارزیابی  به ارزش روز خواهد بود، لذا  خواهشمند است دستور فرمائید به هر شکلی که مصلحت میدانید به کلیه افرادی که کمتر از پنج سهم دارند و در آینده از منفعت کمتری برخوردار خواهند شد اعلام گردد تا به منظور یکسان سازی سهام اعضا (تا پنج سهم) اقدام و مابه التفاوت آن را به حساب شماره( 665837533 ) نزد بانک کشاورزی واریز و اصل فیش را به تعاونی تحویل نمایند.

 

محمدرضا ابراهیمی

مدیرعامل تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان

 

بدون دیدگاه

Leave a Comment