94

فعالیتها وپروژه های دردست انجام شرکت تعاونی خدمات رفاهی

ازتاریخ تاسیس تا پایان سال 1394

فعالیتهای شرکت تعاونی خدمات رفاهی با 400 نفر عضو آغاز گردید .  از زمان ثبت و رسمی شدن شرکت ( 4 تیرماه 92) و پس ازچند ماه نسبت به پذیرش اعضاء جدید در سطح ستاد سازمان و استانها اقدام و در پایان سال 94 تعداد اعضاء به 6906 نفررسید. به منظور افزایش سرمایه شرکت وایجاد منابع مالی مناسب برای فعالیت های شرکت ، در مجمع فوق العاده سال 93 مقرر شد که سهام از 30 هزارتومان به 90 هزار تومان افزایش یابد. با تصویب این موضوع اعضاء شروع به واریز مبلغ 60 هزار تومان دیگر اقدام کردند تا یک سهم 90 هزار تومان داشته باشند. متاسفانه بدلایلی افزایش ارزش سهام با مخالفت اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مواجه گردیدو لذا مقرر شد افرادی که سهام خود را به 90 هزار تومان رساندند، 3 سهم 30 هزار تومانی برایشان منظور گردد.

درمجمع عمومی تابستان 93 افزایش 5 سهم برای هر عضو تصویب گردید. لذا هیات مدیره از مهرماه 93 موضوع افزایش تعداد سهام و  پذیرش عضو جدید را ازطریق پیامک و درج در سایت شرکت به اطلاع اعضای محترم رسانیده و واریز وجوه، افزایش سهام و عضویت های جدید عملی گردید .ازآنجایی که به هنگام تاسیس این شرکت تعاونی ، نوع تعاونی توزیعی انتخاب گردیده بود، لذا انجام فعالیت های اقتصادی (تولید و……) از سوی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مجاز شناخته نشده است  ،  بنابراین برای ایجاد درآمد و افزایش توان مالی شرکت با مشورت ریاست محترم سازمان متبوع ، اقدام به تشکیل شرکت های تخصصی گردید تا بتوان ضمن استفاده از تجربیات همکاران بازنشسته، امکانات موجود، و در اجرای اقدامات برون سپاری، کمک به بخش های مختلف ، درانجام تعهدات سازمانی، درآمدی رابرای ارائه خدمات به اعضای محترم کسب نماید.

تشریفات تشکیل و ثبت  شرکت های تخصصی از اواخر سال 92 آغاز، و از اردیبهشت 93 به بعد بتدریج شرکت ها ثبت گردیدند. لازم به یادآوری است که بیش از 90 درصد سهام شرکت های تخصصی متعلق به شرکت تعاونی خدمات رفاهی می باشد.

ازآنجاییکه روند عضو گیری به تدریج انجام گرفت، لذا سرمایه شرکت از نیمه دوم سال 92 از 120 میلیون ریال به تدریج افزایش یافته، بگونه ای که ابتدای سال 93 سرمایه شرکت بالغ بر 5 میلیاردریال  گردیده و امکان انجام بعضی ازپروژه ها و مشارکت در بعضی از فعالیت های اقتصادی فراهم شد. در پایان سال 94 سرمایه شرکت بالغ بر مبلغ 6.87 میلیارد  ريال گردید.

نمودار روند افزایش اعضاء و سرمایه شرکت در ادامه ارائه گردیده است.

 

تعداد اعضای شرکت تعاونی رفاهی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به تفکیک مراکز استانها

 

1

میزان سرمایه شرکت تعاونی خدمات رفاهی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری(اردیبهشت92-اسفند94)

2

طی مدت 2.5 سال (از نیمه سال 92 تاپایان 94) اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و همکاران شرکت های تخصصی ذیربط بیش از 50 سفر به استانها و شهرستانهای مختلف داشته اند که دراین سفرها ضمن تشریح اهداف شرکت تعاونی خدمات رفاهی و تاکید بر هم افزایی توانایی ها و بهره گیری از امکانات موجود در سطح کشور، پتاسیل هایی را که دراستان ها وجود داشته و در چارچوب ضوابط قانونی قابل واگذاری ، بهره برداری و … به شرکت تعاونی و یا شرکت های تخصصی زیر مجموعه می باشد، شناسایی و در همین راستا در خواستهایی را به مدیران محترم ستادی و مدیران کل استانها ارائه نمودند که دربعضی موارد موافقت شده و منجر به تصمیماتی گردیده است:

عمده ترین فعالیت های شرکت  تعاونی (و شرکت های تخصصی)از تاریخ تاسیس تاپایان سال 94

علاوه بر تاسیس شرکتهای تخصص اقدامات زیر انجام گردیده است:.

1- مجتمع های رفاهی و گردشگری، تفریحی و ورزشی

الف – مجتمع رفاهی، تفریحی و ورزشی بندر انزلی – سنگاچین

 ( مجری: شرکت تعاونی)

پیوند های مربوطه: عکس های مرتبط با پروژه انزلی

 اقدامات انجام شده شامل موارد زیرمی باشد:

– دیوار کشی و نصب درب ورودی

– پیگیری تامین برق مجتمع

– تهیه طرح و نقشه اولیه و سایر طرحها و نقشه های ضروری(لازم به یادآوری است هر یک از دستگاه های اجرایی مستقلا ، نقشه مربوط به خود را طلب می کنند.لذا علاوه بر افزایش هزینه ها ، مدت زمان دستیابی به نتایج را طولانی می نماید)

–  پاکسازی

– اقدام به پیگیری اخذ مجوز گردشگری

ب- تحویل دو قطعه زمین جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی و گردشگری در قرق ودلند استان گلستان

(مجری : شرکت تعاونی با همکاری شرکت طبیعت سبزجم )

– انعقاد قرارداد بهره برداری

– انجام مقدمات تهیه طرح گردشگری

– پیگیری برای اخذ مجوز گردشگری.

ج-  درخواست احاله و عقد قراردادجهت مرکز بین المللی تولید بذور مناطق گرمسیری سرخون بندر عباس ((شامل جمع آوری،تولید ،فرآوری،توزیع وصادرات  بذر همچنین مجتمع تفریحی ، توریستی ، خدماتی ورفاهی،ومجتمع تجاری- تولیدی وخدماتی))

(مجری: شرکت تعاونی خدمات رفاهی)

 • عقد قراردادبا مجری جهت تهیه طرح جامع

2- پیگیری اخذ موافقت اصولی به منظور احداث گلخانه وتولیدمحصولات کشاورزی در منطقه قشم( درخواست واگذاری 20 هکتارازاراضی ملی)

     (مجری:  شرکت های تخصصی ، طبیعت سبزجم ، آبخیزداران معدنکاو ، مهندسی آمایش شرق ، دارودرمان طبیعت )

– اخذ موافقت اصولی از نظام مهندسی کشاورزی

– تهیه طرح اجرایی

– انجام آزمایش خاک

3- معادن

الف – معدن شن و ماسه در منطقه قم

    (مجری : شرکت آبخیزداران معدنکاو)

 • شناسایی یک منطقه درورجان قم درخواست از اداره کل صنایع ومعادن استان
 • پیگیری انجام تشریفات اداری واخذ موافقت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قم
 • دریافت پروانه اکتشاف
 • انجام عملیات اکتشافی

ب – معدن شن و ماسه در منطقه قزوین

    (مجری: شرکت آبخیزداران معدنکاو)

–   شناسایی یک منطقه دررازمیان ودرخواست از اداره کل صنایع ومعادن استان قزوین

 • پیگیری انجام تشریفات اداری واخذ موافقت اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری استان قزوین

– دریافت پروانه اکتشاف

 • برنامه ریزی جهت انجام عملیات اکتشافی
 • مشارکت وخرید 15% سهام  معدن پلی متال درشهرستان خوانسار استان اصفهان

      ( مجری: شرکت تعاونی خدمات رفاهی )

 • پیگیری دریافت موافقت های لازم

د- مشارکت در سه معدن قیر طبیعی در استان لرستان

          ( مجری : شرکت تعاونی خدمات رفاهی )

 • پیگیری دریافت موافقت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان لرستان برای سه معدن
 • اخذموافقت منابع طبیعی برای یک معدن درمنطقه کوهدشت وپیگیری برای دو معدن دیگردرمناطق جازستان وحکومتی
 • انجام عملیات اکتشافی برای معدن کوهدشت
 • پیوند های مربوطه: پروانه اکتشاف قیر کوهدشت وموقعیت معادن

4- ارائه خدمات رفاهی به اعضاء درهتل آپارتمان میقات مشهد

– اجاره 8 واحد از هتل آپارتمان میقات در مشهد مقدس به مدت یک سال از 93/05/01 تاتاریخ 94/04/31 که قریب یک میلیارد ریال شرکت تعاونی سوبسید پرداخت کرده است.در طول مدت قرارداد حدود 600 خانوار از اعضاء شرکت تعاونی از امکانات هتل آپارتمان میقات  بهره مند گردیده اند.

5- پروژه های منابع طبیعی

     الف-  همکاری در پروژه مدیریت پایدار آب و خاک در حوزه آبخیز حبله رود

       ( مجری : شرکت طبیعت سبز جم )

ب-  مدیریت نگهداری و بهره برداری

یک – عقد قرارداداجرایی عملیات نگهداری از نهال های تولیدی درنهالستان بزرگ کرج دراستان البرز به مدت 9 ماه

    ( (مجری : شرکت طبیعت سبز جم )

پیوند های مربوطه: عکس های مرتبط با نهالستان بزرگ کرج

   دو – عقد قرارداد اجرایی تولید و نگهداری نهال های ایستگاه تولیدبذرمرحوم شمس دماوند به مدت 9 ماه

    ( مجری : شرکت طبیعت سبز جم )

 سه – عقدقرارداد انجام پروژه تولیدبذردرایستگاه تولیدبذر مرحوم شمس دماوند به مدت 9 ماه

چهار – ارائه طرح مدیریت ایستگاه 6.5 هکتاری مرکز تولید نهال کرج

( مجری :شرکت تعاونی یا همکاری شرکت دارو درمان طبیعت)

 • طرح تهیه شده ودر کمیته فنی استان مورد بررسی قرار گرفته، است. در صورت موافقت اداره کل امکان انعقاد قرا دا وجود خواهد داشت.

پنج  – درخواست احاله بهره وری نهالستان چهارتخته ولردگان استان چهار محال و بختیاری

 

6- سایر پروژه ها وفعالیت ها

الف –  خریدیک قطعه زمین به مساحت یک هزار متر مربع در روستای صالح آباد لردگان استان چهار محال و بختیاری جهت انجام فعالیت اقتصادی.

( مجری:شرکت تعاونی خدمات رفاهی )

ب –  صدور برگ سهام

برگ سهام سری اول برای کلیه اعضای محترم که صادر گردیده است وبرای استان ها ارسال گردیده است. برگ سهام اعضای ستاد سازمان نیز توزیع شده اعضای بازنشسته ستاد سازمان وافرادی که محل ماموریتشان خارج از سازمان قراردارد میتوانند برای دریافت برگ سهام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.