۱۰
شهریور
نشست دوستانه و صمیمی نمایندگان محترم تعاونی از سراسر کشور در سالن مرحوم مطیعی پس از انتخابات و ارائه گزارش هیئت مدیره به نمایندگان استانها و تبادل نظر با حاضرین درخصوص فعالیتها وپروژه ها در استانها و جمع آوری نظرات [gallery columns="4" size="medium" link="file" ids="2807,2808,2809,2810,2811,2812,2813,2814" orderby="rand"]