۱
مهر
مجوز بهره برداری ۵۰۰ هزارتن از معدن شن و ماسه در منطقه ورجان شهرستان قم (به نام آقای محمدی) متعلق به شرکت تعاونی صادر گردیده که آمادگی فروش و یا مشارکت نیز فراهم شده است . ضمن اطلاع رسانی و ابراز خرسندی از توفیق حاصله در مورد اخذ این مجوز ؛ از دوستانی که خریدار و یا مشارکت کننده در بهره برداری از معدن یاد شده...