۱۰
بهمن
  تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس بدین وسیله تفاهم نامه ، ما بین شرکت خدمات رفاهی کارکنان سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری (کارفاه) و هتل آپارتمان آراکس مشهد را به اطلاع می رساند.  برای مشاهده سایت و عکسهای هتل آپارتمان آراکس کلیک کنید.   [caption id="attachment_4708" align="aligncenter" width="2550"] تفاهم نامه هتل آپارتمان آراکس[/caption]