قطعه پیشنهادی برای ایجاد شهرک نمایشگاهی بندر عباس

 

قطعه پیشنهادی برای ایجاد شهرک نمایشگاهی بندر عباس
۱-      نمایشگاه ماشین آلات سنگین و راهسازی و ….

۲-     نمایشگاه ماشین آلات سبک و نیمه سنگین

۳-     نمایشگاه ماشین های سبک و سواری

۴-    مجتمع اداری مربوط به این فعالیت و خدمات جنبی آن

 

 

عکس از محل پیشنهادی