مهندسی آمایش(Leeco)

 

    این مجموعه یکی از شرکت های تخصصی منابع طبیعی وابسته به شرکت خدمات رفاهی کارکنان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری می باشد، که همگام با منشور شرکت مادر ، با کادری از متخصصین و کارشناسان پیشکسوت داخلی و کارشناسان خبره خارج از سازمان با اهداف زیر به ثبت رسیده است .

 This company is affiliated to Forest , Range and Watershed Organization of Iran”

۱- استفاده از تکنولوژی های روز در مهندسی منابع طبیعی ( سنجش از دور RS و سیستم های اطلاعات GIS در مطالعات ، طراحی، ونظارت طرح های جامع جنگلداری ، مرتعداری و بیابان زدائی و آبخیزداری

Our company is specialist of Application of new technology”

“like Remote sensing & GIS in forestry and range land management

۲–  تهیه نقشه های موضوعی جنگل، مرتع، بیابان ( تفکیک اراضی ملی و مستثنیات ) کاداستر و تهیه اسناد حقوقی پروژه ها و مالکیت اراضی

۳-  نقشه برداری زمینی و فتوگرامتری مکانیزاسیون – اطلاعات منابع طبیعی با استفاده از GPS

۴-  ساخت و نظارت راه و ساختمان و پارک های جنگلی هماهنگ و با رعایت موارد زیست محیطی                                                       

 

معماری منظر و سازه های مهندسی بومی : بخش مهندسی ساختمان ، دارای تخصص های مرتبط با سازه تجاری، اداری، رفاهی و مجری پروژه های بزرگ بوده است

——————————————————————————–

اساسنامه شرکت

اطلاعات تماس:

فکس : ۲۳۵۶۳۳۵۷

تلفن : ۲۲۴۴۶۵۵۷ / ۲۳۵۶۳۳۵۶

ایمیل : amayesh@karfah.ir