۹
مرداد

تفاهم نامه استفاده از قطارهای پنج ستاره فدک

تفاهم نامه استفاده از قطارهای پنج ستاره فدک

[lbmn_commentscount]

اعضای محترم تعاونی می توانند به جهت برخورداری از تخفیف ۳۵ درصدی حین خرید ، از کد تخفیف FD21FR در وب سایت fadaktrains.com  استفاده نمایند

متن تفاهم نامه:

[lbmn_postpagination]
[lbmn_commentscount]

Leave a Comment