×

ابلاغیه فراخوان مروارید کارفاه منطقه ۲۲ تهرانپروانه برج های مروارید کارفاه 


 


فرم ثبت ناموکالتنامهعکس پیشرفت پروژه مروارید کارفاه


برج های مروارید کارفاه منطقه 22

برج های مروارید کارفاه

طرح شماتیک پروژه

منطقه 22 تهران

برج های مروارید کارفاه

طرح شماتیک پروژه

منطقه 22 تهران

برج های مروارید کارفاه منطقه 22

برج های مروارید کارفاه

طرح شماتیک پروژه

منطقه 22 تهران

برج های مروارید کارفاه منطقه 22

برج های مروارید کارفاه

اسکلت بندی ساختمان

منطقه 22 تهران

برج های مروارید کارفاه منطقه 22

برج های مروارید کارفاه

اسکلت بندی پروژه

منطقه 22تهران

برج های مروارید کارفاه منطقه 22

برج های مروارید کارفاه

پی بندی پروژه

منطقه 22 تهران

برج های مروارید کارفاه منطقه 22

برج های مروارید کارفاه

اسکلت بندی پروژه

منطقه 22 تهران

قبلی
بعدی
نقشه تهرانبرج های مروارید کارفاه منطقه 22برج های مروارید کارفاه منطقه 22عکس هوایی منطقهمسیر های دسترسی به پروژهمترو نزدیک محل پروژهفاصله تا نزدیکترین مرکز خریدایرانمالایرانمالفاصله تا دریاچه توریستی تفریحی چیتگردریاچه چیتگردریاچه چیتگردریاچه چیتگرفاصله تا پارک جنگلی چیتگرپاییز زیبای بوستان چیتگرپاییز زیبای بوستان چیتگربوستان زیبای چیتگربوستان زیبای چیتگرمسیر دوچرخه در بوستان زیبای چیتگرفاصله از بزرگترین شهر بازی خاور میانهمراکز تفریحی اطراففاصله از باغ گیاه شناسیباغ گیاه شناسیفاصله از پارک آبشار تهرانپارک آبشار تهرانفاصله از بوستان جوانمردانبوستان جوانمردانفاصله از بیمارستان مغز و اعصاب ایرانبیمارستان مغز و اعصاب ایرانفاصله از بیمارستان تاتبیمارستان تاتفاصله از بیمارستان فوق تخصصی تریتابیمارستان فوق تخصصی تریتافاصله از بیمارستان شریعتی فاز 2بیمارستان شریعتی فاز 2
بالا