۱۵
تیر

تفاهمنامه خدمات هتل شاه بلوط رشت

تفاهمنامه خدمات هتل شاه بلوط رشت

[lbmn_commentscount]

احتراما ؛ باستحضارکلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی خدمات رفاهی میرساند؛ پیرو تفاهمنامه خدمات هتل شاه بلوط رشت به منظور استفاده شما سروران طبق تفاهمنامه ذیل قابل بهره برداری میباشد.

[lbmn_postpagination]
[lbmn_commentscount]

Leave a Comment