×

افتتاح اولین دفتر شعبه استانی

شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور( کارفاه)

در اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز

پس از مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان منابع طبیعی و

آبخیزداری کشور(کارفاه) درمورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ اولین شعبه استانی در تاریخ یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲

درساختمان اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری استان البرز با حضور جناب اقای دکتر بیات مدیر کل محترم اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان و معاونین و مدیران اداره کل با حضور مدیر عامل و اعضاءهیات مدیره شرکت تعاونی افتتاح گردید.ضمنا در این مراسم شیوه سرمایه گذاری لازم به ذکر است جناب آقای مهندس سیفی بعنوان مدیر شعبه

استان از طرف اداره کل معرفی گردید.

ضمنا در این مراسم موضوع احداث مجتمع بزرگ تفریحی ، توریستی، گردشگری ،تفریحی و اقامتی عطر کاج بندرانزلی وشیوه سرمایه گذاری در این پروژه توسط جناب آقای دکتر ابراهیمی مدیر عامل تعاونی خدمات رفاهی تشریح گردید.

بالا