×
اعضای هیات مدیره

اعضای دارای سمت

محمد رضا ابراهیمی

مدیر عامل

مدرك تحصيلي: 1- كارشناس ارشد مديريت دولتي -2 رشته حقوق با گرايش حقوق عمومي (همسطح دكترا) مهارتي و كار بردي

طالب امین پور

رئیس هیات مدیره

ليسانس زراعت و اصلاح نباتات فوق ليسانس مهندسي منابع طبيعي

محمد علی فتاحی اردکانی

نایب ریس هیئت مدیره

فارغ التحصيل : كارشناسي زمين شناسي( 1369 ) دانشگاه تهران وكارشناسي ارشد آبخيزداري( 1379 ) تهرا ن شماره ملي : 0050012606 كد مدرسي : 8805667 شماره نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي: 0708100250 گريد پايه 2 منابع طبيعي وآبخيزداري و گريد مشاور حقيقي كارشناس ارشد رتبه يك وپروانه اشتغال رشته منابع طبيعي وآبخيزداري .

مسعود نایب عباسی

منشی هیات مدیره

دیپلم ریاضی ، لیسانس منابع طبیعی گرایش منبع طبیعی و آبخیز داری ، فوق لیسانس منابع طبیعی گرایش آبخیز داری ، دکترای منابع طبیعی گرایش بیابان زدایی

سیدرضامیر نیام شهرضا

عضو هیات مدیره

كارشناسي مهندسي عمران (عمران) ، كارداني تاسيسات آب ، ديپلم ساختمان

سید مجتبی ایزدی

عضو هیات مدیره

لیسانس علوم سیاسی - سابقه کار 30 سال

اعضای هیات مدیره
بالا