×

از طریق زیر یا شماره های تماس درج شده با ما در تماس باشید

شرکت خدمات رفاهی کارکنان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری

آدرس : تهران- بلوار ارتش سازمان جنگلها ، شرکت خدمات رفاهی کارکنان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری

تلفن : ۲۲۴۴۶۵۵۷

۲۳۵۶۳۳۵۶

فکس : ۲۳۵۶۳۳۵۷

ایمیل : info@karfah.ir

بالا